Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00


GİRESUNLU ŞEHİTLER - II

GİRESUNLU ŞEHİTLER - II

Vatanımızın diğer köşelerindeki evlatları gibi Giresunlu gençler de seve seve cephelere koşmuşlar, kahramanca savaşmışlar, çoğu gazi, bir bölümü de şehit olmuşlardır.

30 Aralık 2008 19:05
font boyutu küçülsün büyüsün


GİRESUNLU ŞEHİTLER

1867 Vilayet Nizamnamesi’nde Giresun ve Tirebolu kazaları, Trabzon Vilayetinin Trabzon Merkez Sancağı içinde görünmektedir.[11]

1877 Devlet Salnamesi, Giresun ve Alucra Kazaları’nın Sivas Vilayeti’nin Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) sancağına bağlı olduğunu yazmaktadır. Aynı tarihte Tirebolu ve Görele kazaları ise, Trabzon Vilayetinin Trabzon Merkez Sancağı içinde yer almaktaydı.

1892 Devlet Salnamesi’nde, Giresun, Tirebolu ve Görele kazaları ise, Trabzon Vilayetinin Trabzon Merkez Sancağı’na bağlıydı. Alucra Kazası ise Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) Sancağı içinde yer alıyordu. Merkez kasabanın adı Mesudiye idi. Cumhuriyet’in ilanına değin bu yönetsel bölünmenin olduğu gibi korunduğu görülmektedir.

Cuinet’te Giresun Kazası 1892’de Trabzon Vilayetinin dört sancağından biri olan Trabzon Merkez Sancağı içinde gösterilmektedir. Cuinet’e göre Giresun Kazası’nın Akköy (merkezi Bulancak) Piraziz ve Keşap olmak üzere üç, Tirebolu Kazası’nın ise Görele ve Şiran olmak üzere iki nahiyesi vardı.

Piraziz, Şebinkarahisar ve Tirebolu eski  ilçelerdendir. Alucra 1933, Bulancak 1934, Keşap 1945, Espiye 1957, Dereli 1958,  Eynesil 1960 yıllarında ilçe hüviyetini kazanmıştır. Çamoluk, Çanakçı, Güce, Yağlıdere daha sonraları ilçe oldu.

Vatanımızın diğer köşelerindeki evlatları gibi Giresunlu gençler de seve seve cephelere koşmuşlar, kahramanca savaşmışlar, çoğu gazi, bir bölümü de şehit olmuşlardır. Dini ve mili açıdan tartışma götürmeyen bu rütbelerin sahipleri evlatlarına ve torunlarına  hür ve bağımsız, onurlu ve yepyeni bir Cumhuriyet de hediye etmişlerdir.

İlçelere Göre Şehit Sayıları:

İl Merkezi (278),
Alucra (118),
Bulancak (55),
Çamoluk (13),
Çanakçı (1),
Dereli (26),
Espiye (12),
Eynesil (8),
Görele (98),
Güce (1),
Keşap (57),
Merkez (124),
Piraziz (13),
Şebinkarahisar (114),
Tirebolu (194),
Yağlıdere (15).

Giresunlu Şehitlerin Adları Abdulhamit, Abdulkadir 3, Abdullah 33, Abidin, Adnan 2, Ahmet  65, Ahmet Hüseyin, Ali  83, Ali Osman 5, Arif 10, Asım 2, Aziz 12, Bekir 3, Beşir, Bilal 5, Cemal, Cemil, Ceyb, Derviş, Durmuş 3, Dursun 14, Emin 19, Emim Efendi, Emir, Emrullah, Ethem, Eyüp 2, Faik, Fazlı 2, Fehmi 2, Feyzullah 4, Fevzi, Galip Yılmaz, Hacı, Hacı İsmail, Hacı Mehmet Efendi, Hakkı 2, Halil 29, Halil Hızır, Halil İbrahim 2,  Halil Küçük, Halim, Halis, Hami, Hamit, Hazma, Hasan 60, Hasan Hüsnü, Hasan Kelleci, Haşim 6, Hayri, Hayrullah, Hurşit 3, Hüseyin 80, Hüseyin Ağa, Hüseyin Avni, Hüseyin Hüsnü Efendi, Hüseyin Efendi, Hüseyin Muhterem, Hüsnü, İbiş 2, İbrahim 37, İbrahim Ahmet, İlyas 2, İsa, İshak, İskender 3, İsmail  29, İsmail Efendi, İzzet 9, Kadir 2, Kamil 9, Kasım 4, Katip, Kazım 2, Kemal 2, Kerim, Kör Halil, Kürek, Lütfullah, Mahmut 15, Mahmut Yunus 1, Mehmet 95, Mehmet Ağa, Mehmet Sadık, Mehmet Ali 5, Mehmet Ali Efendi, Mehmet Beşir, Mehmet Demir, Mehmet Emin, Mehmet Safer Efendi, Memiş 2, Mestan, Mevlüt 3, Mithat Efendi, Muharrem, Muhittin, Muhittin Efendi, Musa 6, Mustafa 60, Mustafa Asım, Mustafa Efendi, Nahl, Nazım 4, Necip 2, Numan 3, Nuri 5, Nusret Efendi, Osman 50, Osman Efendi 2, Ömer 20, Pehlivan, Ragıp 2, Ramazan, Ramiz, Rasim 4, Raşit, Raşit Hakkı, Recep 3, Recep Efendi, Recep Ziya, Refik, Reşit, Rıfat, Ruşen 3, Sabri, Sadık 2, Safer, Salih  19, Salim 4, Salih Sıtkı Efendi, Selim 2, Seyit, Süleyman 13, Şaban 4, Şahin 2, Şakir 13, Şamil, Şerif 5, Şevket 2, Şevki 3, Şevki Efendi, Şükrü 14, Tahir 5, Tahsin Efendi, Talip 4, Temel 12, Temel Hasan, Tevfik 8, Timur, Ülkü, Vahap, Vehbi, Vahit, Veli 3, Veysel 3, Yahya 2, Yakup 7, Yunus 4, Yusuf  15, Yusuf  Şevki, Zeki Efendi, Zeynel, Zühtü 2.

Cepheler

Osmanlı-Rus  12
 
Osmanlı-Yunan 10
 
Trablusgarp 4
 
Balkan Harbi  11
 
I. Dünya Savaşı  633

Cephesi belirsiz olan   58

Arabistan  3

Çanakkale 95

Filistin'de 12

Galiçya 6

Irak'ta 76

Yemen 2

Romanya'da 1

Şark (Kafkas) Cephesi'nde 380

İç İsyanlar  13
 
İstiklâl Harbi  323

Cephesi belirsiz olan 42

Garp Cephesi 266

Şark Cephesi 14

İç İsyanlar 1
 
Kıbrıs Harbi 5

Kore Harbi  9

Görev Şehitleri  70 


Giresunlu Şehitlerin rütbelerine göre dağılımı

Binbaşı  1
 
Yüzbaşı 4
 
Üsteğmen  7
 
Teğmen  6
 
Yedek Subay 3
 
Yedek Subay Adayı  2

Başçavuş 1
 
Çavuş  29
 
Onbaşı  48
 
Er  907
 
Rütbesi tespit edilemeyenler 58


Giresunlu Şehitlerin sınıflarına göre dağılımı

Piyade 191
İhtiyat  10
Topçu  9
Depo  3
Nizamiye 2
Süvari 1
Boru 1
İstihkam   1
Makineli Tüfek 1
Redif  1
Muhtelif  1

Şehit Düştüğü Savaş ve Cepheleri:

Birinci Dünya Savaşı 633: Şark (Kafkas) 380, Çanakkale 95 Irak 76, Arabistan 3, Filistin 12, Galiçya 6, Romanya 1, Yemen 2, Bilinmeyen 58,

İstiklal Savaşı 323: İç İsyanlar 13, Garp 266, Şark 14, İç İsyanlar 1, Bilinmeyen 42 Kore 9,  Kıbrıs 5,  Balkan 11, Trablusgarp 4, Osmanlı-Rus 12, Osmanlı-Yunan 10, Görev Şehitleri 70,


Şehitlerin Sınıfları :

Piyade 191, Süvari 1, İhtiyat 10, Nizamiyeci 2, Topçu 9, Depo 3, İstihkam 1, Boru 1,  

Makineli Tüfek 1, Redif 1, Muhtelif 1,

Şehitlerin Rütbeleri :  

Binbaşı 1,  Yüzbaşı 4,  Üsteğmen 7, Teğmen 6, Başçavuş 3, Yedek Subay 3, Yedek Subay Adayı 2, Başçavuş 3, Çavuş 29,  Onbaşı 48, Er  907.

Yaşları:  Giresunlu Şehitlerin doğum tarihlerine göre sayıları

Doğum Yılı Adet
1281 1
1284 1
1285 5
1286 3
1287 4
1288 8
1289 10
1290 11
1291 4
1292 13
1293 14
1294 5
1295 22
1296 9
1297 17
1298 22
1299 24
1300 23
1301 23
1302 20
1303 23
1304 24
1305 25
1306 37
1307 38
1308 42
1309 41
1310 57
1311 41
1312 65
1313 51
1314 51
1315 54
1316 60
1317 14
1318 7
1319 4
1928 1
1929 4
1953-1954 4+1
Belirlenememiş 190

Giresunlu Şehitlerin  Lakapları:

Abakır Oğulları,  Aban Oğulları, Abdal Oğulları, Abdi Oğulları, Abdülaziz Oğulları, Abdullah Efendi Oğulları, Alahüseyin Oğulları, Acem Oğulları, Ali Oğulları(5), Ali Efendi Oğulları, Alibaş Oğulları(2), Alidayı Oğulları, Alisipahi Oğulları, Alikahya Oğulları, Akbaş Oğulları, Ahmet Oğulları, Ahmet Efendi Oğulları, Aşık Oğulları(2), Alaşalvarlı Oğulları, Alasaç Oğulları, Alataç Oğulları, Akbulut Oğulları, Ağca Oğulları,  Andır Oğulları, Arzuman  Oğulları, Ahmet Oğulları (2),  Arap Oğulları(2), Asalı Oğulları, Ayan Oğulları, Aydın Oğulları, Ayvaz Oğulları(7), Azap Oğulları, Aziz Oğulları, Batman Oğulları, Oğulları,  Bahri  Oğulları, Battal Oğulları, Bayraktar Oğulları, Bekir Oğulları, Bataklı Oğulları, Balık Oğulları, Balcı Oğulları(2), Bali Oğulları, Basudacı Oğulları, Başeski Oğulları, Battal Yakup Oğulları, Bayram Oğulları(2), Batriş Oğulları, Bedik Oğulları, Bekir  Oğulları, Bektaş Oğulları (2), Belik Oğulları (2), Beşer Oğulları, Beşir Oğulları, Berber Ali Oğulları, Bey Oğulları, Bıyık Oğulları, Bıyıklı Oğulları, Bodur Oğulları, Bostancı Oğulları, Boşnak Oğulları, Bozacı Oğulları, Bozoğlu Oğulları, Burhin Oğulları, Bulut Oğulları, Cafer Oğulları (5), Cağraklı Oğulları, Camcı Oğulları, Canikli Oğulları, Cebeci Oğulları, Cebir Oğulları, Cem Oğulları, Cennet Oğulları, Ceydanhacı Oğulları, Cevathacı Oğulları, Cevil Oğulları, Cevriz Oğulları, Civelek Oğulları, Cuş Oğulları, Çakır Oğulları (2), Çalık Oğulları, Çalızadeler Oğulları, Çamcalı Oğulları, Çamurali Oğulları, Çapacı Oğulları, Çavuş Oğulları (2), Çekim Oğulları, Çenezar Oğulları, Çırak  Oğulları, Çiçekli Oğulları, Çilahmet Oğulları, Çilesiz Oğulları (2),  Çoban Oğulları (3), Çolak Oğulları  (3), Çorali Oğulları, Çörgel Oğulları, Çukurlu Oğulları, Çürüdü Oğulları, Çürük Oğulları, Dağlı Oğulları, Dalman  Oğulları, Davulcu  Oğulları (4), Davut Oğulları (6), Deli Ahmet  Oğulları(2), Deli Ali  Oğulları(3), Deli Emir Oğulları, Deli Mehmet Oğulları, Deli Ömer Oğulları, Demir Oğulları, Derviş  Oğulları(10), Demirci Oğulları, Dil Oğulları, Dilsiz Oğulları, Dizdar Oğulları, Dolakak Oğulları, Dolafak  Oğulları, Dumaç Oğulları, Dur Oğulları, Durak Oğulları, Durmuş  Oğulları(5), Dursun 2 Oğulları, Ehl Oğulları, Eğir Oğulları, Ekinci  Oğulları, Ekinci Bekir Oğulları, Ela Ahmet Oğulları,Elif Oğulları, Elgülü  Oğulları(2), Elli Osman Oğulları, Emin Efendi Oğulları, Emir   Oğulları(4), Erzurumlu  Oğulları(4), Eski  Oğulları(3), Eyice Oğulları, Eyüp   Oğulları (2), Fakılı Oğulları, Falcı Oğulları, Ferikli Oğulları, Fethi Oğulları, Fetih Oğulları, Fettah  Oğulları (2), Feyzullah Oğulları(2), Foça Oğulları, Galaman Oğulları, Gaymir Oğulları, Gedik Oğulları, Gedik Veli Oğulları, Genç Oğulları(2), Gogo Oğulları, Gök Oğulları, Gökçe  Oğulları(3), Gökez Oğulları, Gönüllü Oğulları,Güç Oğulları, Gülcü Oğulları, Gülekçi Oğulları, Gümüşaneli Oğulları, Güzar Oğulları, Habişo Oğulları, Habip  Oğulları(2), Habril Oğulları, Hacı Arif Oğulları, Hacı Çorum  Oğulları, Hacı Ömer Oğulları(2), Hacı İmam Oğulları, Hacı Halil Oğulları(2), Handat Oğulları, Hacı Kerim Oğulları, Hasan  Oğulları(5), Hasancı Oğulları, Hasan Usta  Oğulları(2), Hasan Paşa Oğulları, Hasanbaş Oğulları(2), Hasan Efendi Oğulları, Hasancık Oğulları, Hasan Yazıcı Oğulları, Halil  Oğulları(3), Halim Oğulları, Hamit Oğulları,  Hamza  Oğulları(8), Harem Oğulları, Haridli Oğulları, Harputlu Oğulları, Harşunlu Oğulları, Hatip  Oğulları(2), Haydar Oğulları, Hazuzcu Oğulları, Herek Oğulları, Hil  Oğulları, Himmet  Oğulları(5), Hoca Oğulları, Hosulmek Oğulları, Hoşgil Oğulları, Hurşit Oğulları, Hülleci  Oğulları, Hüseyin  Oğulları(3), Hüseyin  Ağa  Oğulları(2), Işık Oğulları, İbaç Oğulları, İbdaş Oğulları,  İbil Oğulları(2), İbiş  Oğulları(3), İbişlice Oğulları, İkiz  Oğulları(3), İmam   Oğulları(13), İsa Oğulları, İshaklı Oğulları, İslam Oğulları, İsmail   Oğulları(2), Kalkacıkdı Oğulları, Kabakçı Oğulları, Kacı Osman Oğulları,  Kaçar  Oğulları(2),  Kadı  Oğulları(3),  Kadısakıf  Oğulları,  Kahveci  Oğulları(3),  Kahya  Oğulları(3),  Kalender  Oğulları(2),  Kandaz Oğulları,  Kandıra Oğulları,  Kanlı Oğulları(2), Kapılı Oğulları,  Karabaş Oğulları,  Kasap Oğulları,  Kara Oğulları,  Kara Ahmet Oğulları,  Kara Ali  Oğulları,  Karabekir  Oğulları,  Karaca  Oğulları(2),  Karacabekir Oğulları,  Kara Cafer Oğulları,  Karagöz  Oğulları,  Kara  Hasan  Oğulları(2),  Karahacı Oğulları,  Kara Hüseyin Oğulları(2), Kara Halil Oğulları(2),  Karakayalı  Oğulları,  Kara Hasan Oğulları(2),   Kara Hüseyin Oğulları(2),  Karakurtzade Oğulları,  Karaman Oğulları,  Kara Mehmet Oğulları(2),  Kara Osman Oğulları,  Kara Ömer Oğulları, Kara Veli Oğulları(2),  Kardaşlı Oğulları,  Karslı  Oğulları,  Katırcı Oğulları, Kavraz Oğulları(2),  Oğulları,  Kavruk Oğulları,  Kavuncu  Oğulları,  Kayamış Oğulları,  Kayayoldaş  Oğulları, Kazak Oğulları,  Keçi Oğulları,  Keçi Köylü Oğulları,  Kel Oğulları(2),  Kelali Oğulları,  Keleş Oğulları, Kelhalil Oğulları(2),  Kelküçük  Oğulları,  Kemal  Oğulları(3),  Kemer Oğulları,  Kendi Gelen Deli Osman  Oğulları,   Keskin  Oğulları(3),  Keskinzade Oğulları,  Keşaplı Oğulları, Kethüda Oğulları(2), Kezban Oğulları,  Kıl Oğulları,  Kılali Oğulları,  Kılıç Oğulları,  Kılınç Oğulları, Kırca Oğulları,  Kırık Oğulları,  Kırmala Oğulları,  Kırömer  Oğulları,  Kızali Oğulları,  Kızıl Oğulları,  Kızcı Oğulları,  Kiraz  Oğulları,  Koca  Oğulları(2),  Koca-baba Oğulları,  Kod Oğulları,  Kol Oğulları, Kolu Oğulları,  Kovacı Oğulları,  Koz  Oğulları,  Kör Oğulları,  Köle Oğulları,  Kör Ali Oğulları,  Kör Bekir  Oğulları,  Köse  Oğulları(6),  Köse Mustafa Oğulları,  Kukacı   Oğulları,  Kulaksız Oğulları, Kumaş  Oğulları(3),  Kurazlı Oğulları, Kurt Oğulları,  Kuruali  Oğulları,  Kurt Oğulları, Kuşçu Oğulları,  Kuşlu   Oğulları,  Kuzuali Oğulları,  Küçük  Oğulları(2),  Küçük Ali Oğulları, Küçük Halil Oğulları,  Küçük Osman  Oğulları,  Külatan Oğulları,  Küllükçü Oğulları,  Küreci  Oğulları, Kürekçi  Oğulları,  Kürt  5 Oğulları,  Kürt Ali Oğulları, Kücükhalil Oğulları, Küçük Oğulları(2), Küçük Osman Oğulları, Külatan Oğulları,Küllükçü Oğulları, Küreği Oğulları, Kürekci Oğulları, Kürt Oğulları(5), Laz Oğulları (2), Üçkulak Oğulları,Lodor Oğulları, Lombad Oğlu,Maçan Oğulları, Mahalli Ali, Mahmut Oğulları (3), Mam Oğulları (2), Mangal Oğulları,Mavizarlı, Maydal Oğulları, Mazın, Mezun Oğulları, Medek Oğulları, Mehdi, Mehmet Oğulları (5), Mehmetbayraktar, Melek Oğulları, Memiş, Mercan Oğulları (2), Mercan Oğulları, Meryem Oğulları, Mihriusta Oğulları, Molla, Molla Abdurrahman Oğulları, Molla Hüseyin Oğulları, Molla Oğulları (3), Molla Yusuf Oğlu, Mollahasan Oğulları (2), Mollaömer Oğulları, Mollasalih Oğulları, Morhı Oğulları, Müftü, Murat, Murtaza Oğlu, Murtaza Oğulları, Musa, Musa Muhacirlerinden, Musa Oğulları (4), Musacı Oğulları, Muşalı Oğulları, Muti Oğlu, Mücük Oğulları, Müezzin Oğulları, Mühürcü Oğulları, Naldemirci Oğulları, Nazif, Nelafet Oğulları, Niyaz, Odabaşı Oğulları, Ordulu (2), Osman Oğulları (4), Osmanefendi Oğulları, Öksür Oğulları, Öksüz Oğlu, Öksüz Oğulları (4), Ömer Oğulları (6), Ömerefenin Oğulları, Ömeryazıcı Oğulları, Padar Oğulları, Parlak, Parlakoğulları, Pernovi Oğulları, Pertık Oğulları, Pulbey Oğulları, Pulcu, Ramazan Oğulları, Reis Oğulları (3), Resul, Resul Oğulları (3), Resul Oğulları, Rizeli Oğulları(2), Sarı Bayraktar Oğulları, Sak Oğulları, Saka Oğulları, Sakallı Oğulları, Sakır Oğulları, Sako, Salcı, Sandık Oğulları, Sarımehmet Oğulları, Sarıbaş Oğlu, Sarı Oğulları, Sarıhasan Oğulları, Sarıhüseyin Oğulları, Sarih Alilogullarından, Satır, Sefa, Sefer Oğulları, Seğic Oğulları, Seher, Seis, Semer, Serkil Oğulları, Seyamioğulları, İshaklı Oğulları, Sıkman, Sinancı Oğulları,Sipahi Oğulları (2), Sipahi Oğulları, Sofi Oğulları (2), Sultan Oğulları, Süleyman Oğulları (4), Süleyman Usta Oğulları, Süleymankethüda Oğulları, Sünnetçi Oğulları, Şaban Oğulları (3), Şahbaz Oğulları, Şahin, Şahlı Oğulları, Şahmelik Oğulları, Şallı Oğulları, Şatır, Şenhan, Şeyh Oğulları (4), Şeyhli Oğulları, Şirlek Oğulları, Şükür Oğulları, Tahtacı Oğulları, Takır Oğulları, Tanlı Oğulları, Tariş Oğulları, Tatar Oğulları, Tavacı, Teke Oğulları, Terhan Oğulları, Terzioğulları, Timur Oğulları, Tokuç Oğulları, Tomaç, Tongal, Topal, Topal Oğulları, Topal Osman Oğulları, Topçu Oğulları (4), Tophasan Oğulları, Toraman Oğulları, Toykara Oğulları, Toyna Oğulları, Tökez Oğulları, Töngel, Töngel Oğulları, Turab Oğulları, Turalı, Turgut, Tülek Oğulları, Türedi Oğulları, Türkmen (4), Türkmen Oğulları (4), Uçur, Uğurlu Oğulları, Usta Oğulları, Usta Oğulları, Uzun Oğulları, Uzunali Oğulları(2), Uzunhasan Oğullarında, Vaiz Oğulları, Veli Oğulları (12), Velibaş Oğulları, Veysi Oğulları, Vezir Oğulları, Yaba Oğulları, Yahya Oğulları (2), Yakup Oğulları (3), Yamak, Yanar, Yanıkoğulları, Yankayıldım Oğulları, Yaşar Mehmet Oğulları,Yaver, Yavuz, Yayla Oğulları (3), Yazıcı Oğulları, Yemeni Oğulları, Yeniay, Yeşir Oğulları,Yetim Oğulları (2), Yetimhasan Oğulları, Yırtık Okunamadı, Yolcu Oğulları, Yosma Oğulları, Yusuf Oğulları (3), Yuvaslı, Zabun Oğlu, Zehir Oğulları, Zehirali Oğulları, Zeval, Zeval Oğulları,  Zevk Oğulları, Zivalı Oğulları, Zurnacı Oğulları.

Giresunlu Askerlerin Şehit  Düştüğü Yerler

Dumlupınar (II) Denizaltı Gemisi (3),

Atılay (I) Denizaltı Gemisi,

Peyk-i Meserret (II) Korveti 1889 (26),

Mesudiye (III) Zırhlısı (2),

Midilli (II) Hafif Kruvazörü,

Ertuğrul Firkateyni 1890 (46),

Hayreddin Barbaros (I) Zırhlısı 08.08.1915 (12), 

Balkan Harbi (7),

Kore Harbi, Kasım 1950, 1 nci Tuğ (7), 3 ncü Tuğ (2).                 

Ağviran Şimal Tepesinde, 1.Kolordu 4.Seyyar Hastanesi (2),  15.Fırka Sıhhiye Bölüğü (5), 18.Fırka Sıhhiye Bölücü, 18.Kolordu 3.Seyyar Hastanesi, 18.Kolordu 51.Fırka Sıhhiye Bölüğü, 18.Kolordu 52.Fırka Sıhhiye Bölüğü, Hisarkale, 2.Kafkas 37.Sıhhiye Bölüğünde (2), 2. Kafkas Kolordu 37.Sıhhiye Bölüğünde, 2.Kolordu Kafkas 26.Seyyar Hastanesi  (2), 2.Kolordu Kafkas 27.Seyyar Hastanesi, 21 Nolu Giresun Menzil Hastanesi,21 nolu Giresun Menzılk Hastanesi, 2350 Rakımlı Tepe’de (2), 2600 Rakımlı Tepe Muharebesinde, 3.Seyyar Hastanesi (4), 32.Fırka Karşum Reviri, 33.Fırka Sıhhiye Bölücü , 34.Fırka Sıhhiye Bölüğü, 37.Fırka 27.Seyyar Hastanesi (2), 37.Fırka Sıhhiye Bölücü, 5.Fırka Samsun Hastanesi (2), 5.Sıhhiye Bölüğü, 51.Fırka Sıhhiye Bölüğü, 52.Fırka Sıhhiye Bölüğü (2), 6.Kolordu 13.Seyyar Hst., 8.Fırka Sıhhiye Bölüğü, 8.Kolordu 57.Seyyar Hastanesi, 8.Kolordu 59.Seyyar Hastanesi, 9.Kolordu 17.Sıhhiye Bölüğü (2), 9.Seyyar Hastanesi, Afyonkarahısar Merkez Hastanesi, Ağıl Deresi Muharebesi, Ağır Mecruhin Hastanesi (3), Ahude (4), Alagöz Harbinde, Alakilise Garp Şimalindeki Tepelerde (2), Alibaba Dağında,  Altınbulak Muharebesi (2), Alucra Menzil Hastanesi, Samsun’da (2),  Amuzak Civarında, Anadolu Kavağı Mevkii Müstahkem Hastanesi, Anafartalar Muharebesi (3), Andek Muharebesinde (2), Ankara Merkez Hastanesi (4), Arıburnu Muharebesi (12), Sarıkamış Hastanesi (2), Arslanlı Harbinde, Arslanlıtepe Harbinde, Askerde (4), Atina Mecruhin Hastanesi, Aziziye’de, Bağdat Askeri Merkez Hastanesi (3), Bağdat Hastanesi (2), Bahriye Muharebesi (2), Baku Civarında Balıklı Muharebesinde (2), Barka Sivritepe Muharebesi, Batum Civarında Mahmudiye Taarruzunda (14), Batum Emrazı Hariciye Hastanesi, Batum Hariciye Hastanesi, Bayburt Salhar Dağlarında (2), Bayramtepe Harbinde (2), Beğmal’de, Bekiryamak Sırtında, Belde Tepe Muharebesinde, Belentepe Harbi, Beştepe Muharebesi, Betepesınde Taarruzda (2),  Beylıkkopru Karatepe Taarruzunda, Beylikköprü Harbi 3 (20), Bolvadin Merkez Hastanesi, Bombatepesi, Bozvıran Muharebesi (4), Bölük Merkezinde, Bölük Merkezinde, Çaldağı Muharebesi (2), Camlı Tepede, Camlık Da, Cebeli Köyünde Karabıyık Muharebesınde (3), Cebigerek Sırtları, Cemame Muharebesi, Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastanesi (2), Çiğiltepe Harbinde, Cizan’da (3), Conk Bayırında, Çakıl Koy Muharebesinde, Çal Dağında (7), Çaltepe Harbinde (2), Çanakkale (2), Çankırı Mecruhin Hastanesi, Çarşamba Merkez Hastanesi, Çekirdeksiz Harbinde (2), Çınarcık, Çızan Da, Çukuller Harbinde (2), Danav Tepede, Danışment Koyu, Dokulus Vakıasında Eşkıyayla Yapılan Müs, Dolankız Tabyasında, Duatepede (2), Düşmanın Top Mermisiyle, Seddülbahir Muharebesi (2), Felahiye Muharebesi, Elazığ Hilali Ahmer Hastanesi, Selman-ı Pak’da (2), Elvanlar’da Meydan Harbinde (3), Emrekum Muharebesinde, Ereğli Hastanesi, Ermenilerle Vukubulan Muharebede, Ersenik Yaylasında (2), Erzincan Menzil Hastanesi, Erzincan Osmanlı Hilali Ahmer Hastanesi, Erzurum 2 Nolu Hafif Mecruhin  Hastanesi, Erzurum Amerikan Hastanesi Erzurum’da (2), Erzurum Firdeysoğlu Hastanesi (2), Erzurum Hafif Mecruhin Hastanesi (6), Erzurum Hafif Mecruhin Firdevsoglu Hasta (3), Erzurum Hastanesi, Erzurum Hilali Ahmer Hastanesi, Erzurum Santral Hastanesi (2), Erzurum Santral Hastanesi, Eskisur Gediği, Eskişehir Hastanesi, Eskişehir Hilal-i Ahmer Hastanesi, Eskişehir Muharebesi (2), Esnayı Muharebe(Savaş Anında) (2), Eşkıya Müsademesinde (11),  Eşkisur Gediği (3), Felahiye Muharebesi (26), Fenerbahçe Hastanesi (2), Fethiye’de (2), Fırka 1.Sıhhiye Bölüğü (2), Gavur Gölünde (2), Gazze Muharebesi (3), Gedik Harbinde (4), Gelibolu Hastanesi, Gelibolu Muharebesinde (3), Giresun Menzil Hastanesi (20), Girne Bölgesi (2), Haberoğlu Muharebesi (2), Hallaç Tepede, Hanekın Sırtlarında (6), Hanesinde Harman Tepe Muharebesinde, Harsıd Nehri Kenarında, Harşid’de (6), Hasankale Muharebesinde (2), Hastane De.2, Hayaltepede (2), Haymana Muharebesinde, Haymana Sırtlarında, Haymanada Mangal Tepede, Haytekı Sırtlarında, Haytin Dere Harbinde, Hınıs Menzil Hastanesi, Hilali Ahmer Erzurum Hastanesi2 (5) I Arsıdde(3), Hilal-i Ahmer Tıp Fakültesi Hastanesi (2), Ilgazdağı Harbinde (2), Ilgın Da, Ilıca Vadisinde, Inonl Harbinde, Iöyük Sırtlarında, İarşıdde, Meydan-ı Harpte (2), İmal Gurubu Ağır Mecruhin Hastanesi (2), İn Koy, İphan Çayırının Cenup  Sırtlarında (2), Kabaç Koyu Müsademesinde (2), Kabaç Koyu  Müsademesinde, Kabaktepe Gece Taarruzunda (3), Kakarta Tepesinde,Kanbl Las Muharebesi, Kangaltepe Harbinde (11), Kanlısırt’ta (3), Kanlıtepe Muharebesi’nde, Kapaçkıran Harbinde, Kapaçtepe Sırtlarında, Kapanbaş Tepesinde (2), Kapanbaş Tepesinde, Kaplan Kaya Harbi (4), Karaabdalın Kerem Kayada, Karaahmet Köyünde, Karaaydalık Kırımkayada (3), Karabıyık Muharebesi, Karadağ Harbi (22), Karadağ Soğuksu Tepesinde (3), Karadağda(3), Karadere Mevkiinde Karahamzalar Koyu (2), Karahamzalar Koyu Karailyas Mahallesinde, Karakoyun Ricatında (2), Karakoyun Ricatında, Karasüleyman Harbinde, Kars’ta (2), Kars Hastanesi (2), Kars Muharebesi, Katrancı Harbi, Katranlı Sırtlarında, Kavuncu Köprüsü, Kaya Çıkaran Sırtlarında (2), Kayacı Tepe Harbinde, Keçi Deresi, Kemah Boğazında (2), Kemah Boğazinda Boğularak, Kemalcı Baskınında, Kerevızdere’de, Keskin Mecruhin Hastanesi, Keşif Kolu Gezerken, Kırk Kavruk, Kırmızı Tepe Harbi (4), Kızılali Dağında (2), Kızıldag Muharebesi, Kızlarkale Muharebesinde, Kireç Tepede (2), Kirte’de Aktabya’da,  Koca Dağda, Kolantepe Harbi (6), Kolordu 8.Fırka Basura 13.Seyyar Hasta, Konculu Muharebesi, Konya Harici Hastanesi, Kopda Necisi İ Dağında, Kort İsyanında, Koyulhisar Muharebesi, Küçük Anafartalarda, Kumartepe Harbinde (4), Kunculuda, Kuşe Muharebesinde, Kutu’l- Amare’de (10), Kuzu Kapan Yaylası (2), Küçük Anafartalarda Yusufçuk Tepesi, Künye Muharebesinde(Batum Civarında) (2), Kütahya Harbi, Kütahya Hastanesi (2), L.Seyyar Hastanesi, Ladik Civarı (2), Lantepe Muharebesinde, Mahdeşt, Makrıl  Muharebesinde, Maltepe Hastanesi (2), Mamahatun Harbinde(2), Manazır Harbinde, Mangaltepe Harbinde (37), Maydos Büyükdere Muharebesi, Mecruhin 2.Kısım Sineseryan Hastanesi (2), Mektebi Harbiye Hastanesi (2), Menzil Hastanesi, Merkeztepe’de (6), Merzifon Şifa Yurdu, Mesık1 Muharebesinde, Meydan Harbi (68), Meydanı Harpte (27), Mezartepede, Mustafa Kolu Sark Sırtlarında (2), Molla Melik Şark Sırtlarında (2), Molla Melik Şark Sırtlarında, Muharebede, Müsademede, Nasra Gümrük İskelesi (2), Nasuh Çal Harbinde (Kütahya) (2), Necışlı Tepede Meydani Harpte, Necişli Tepesinde Kopda, Niksar Hastanesi, Numune Mektebi Hastanesi (2), Of Kazasının Sekerli Koyu Civarında (2), Osman Nuri Bataryasında (3), Pasin Karakilisede, Perişan Tepede, Padişah Tepe’de (3), Pernife Muharebesi (7), Pladini Bölgesi (2),  Plevne Muharebesinde (2), Polatlı Garp Sırtlarında, Rum Eşkıyaları İle Müsademede (2), S.Ordu-yı Hümayun 3.Menzil-İ Harp Hastah, Sakarya Muharebesi (15), Salmanpak Muharebesi,

Samanlı Dağında, Samsun’da Rum Eşkıyaları Tarafından, Samsun Menzil Hastanesi, Samsun Nebaye Dağı Taarruzunda (3) Sarıkamış Muharebesi (2) Seddülbahir Muharebesi (5), Selimiye Hastanesi, Selmanpak Muharebesi (9) Semaboz Tepesinde (2), Seyitgazi Harbinde, Seyitgazi Hastanesi (2), Seyyar Hastanesi (2), Sığındere Muharebesi(9), Sırp Muharebesi, Sivriburun Muharebesinde, Sis Su Sark Sırtları Muharebesi (2), Şisli Etfal Hastanesi (2), Sivas Merkez Hastanesi (2), Sivriburun Muharebesinde (2), Sivrigediği (2), Suşehri Menzil Hastanesi, Sürmene Ahude (2), Şahintepe’de,  Şehremaneti Mecruhin Hastanesi, Şerefiye Mn Şark Sırtında, Şeyh Sait Harekatında, Tınaztepe Harbi (2), Tahir Hocanın Yukarı Sırtlarında, Taifte, Takip Müfrezesinde (2), Taksim Hilali Ahmer Hastanesi, Taşlıtepe Harbi (25), Taşlıoba Muharebesinde  (2), Tayyare Bombasıyla, Tekirdağ Hastanesi (2),  Tekkeköy Harbinde, Terv Andafil Çiftliğinde, Teskılat-I Mahsuse Alayında (2), Tezektepe Muharebesi, Tınastepe Harbi (8), Tiryandafil Çiftliği, Tuzludağ Mevkiinde, Toklu Tepede, Topuz Oğlu Yaylasında (3), Toykar Tepede, Trabzon Hastanesi, Trabzon Mevki Hastanesi (4), Türbetepe Muharebesinde (4), Turhan Baba Sırtlarında, Tuzludağ Mevkiinde, Uçtaşı, Ürgüp Hastanesi, Vasıtan Muharebesi (2), Veli Baba Boğazındaki Muharebede (2), Yakumıt Muharebesinde, Yenıkoy, Yenıkoy Sırtlarnda Taarruzda, Zayiat Cetvelinden, Zevin Muharebesinde (6)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bizim  görevimiz gazi ve şehit ecdadımıza yaraşır birer evlat olup, onların mücadele verdikleri emperyalizme karşı, en az onlar kadar azimkar olmamızla başlar. O gün topraklarımıza saldıranların niyetleri ne ise, bu gün de güzel vatanımıza kastı olanların niyetlerinin hemen hemen aynı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Belki tek farklı olan şey ise, onların şimdi ülkemizi sömürme yolunda  yeni yöntemler geliştirmiş olmalarıdır. Teknoloji, çok uluslu şirketler, kültür sömürgesi, medya baskısı ve terör desteği gibi akıl almaz pek çok modern işgal yolları haberdar olmamıza rağmen, çok ihmalkar davrandığımız da bir gerçektir.

Birlik ve beraberlik içinde vatan ve hizmet aşkı ile çok çalışarak, çok okuyarak, teknolojiler üreterek karşı duruş sergilememiz, hem  şanlı tarihimizin hem de ecdadımızın bize yüklediği bir görevdir. Cumhuriyeti ve inkılaplarını hediye ederken gazi Atatürk’ün  “hayatta en hakiki mürşit, ilimdir”; “hedefimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır” diye vasiyet ettiği düsturları ile hareket edilmezse, atalarımızın kanı ve canı pahasına çiğnetmediği vatanımızı kendi elimizle peşkeş çekmiş oluruz.

Ekteki listeye  bakılarak şehit ailelerinin dedelerinin isimlerini yeni doğacak çocuklarına vermeleri son derece kadirşinas bir görev olacaktır. Yabancıların savaşlarda kaybettikleri  askerlerinin isimlerini kiliselerinin giriş kısmına onur levhası olarak astıkları ve yeni nesillerine ruh katmayı amaçladıkları gibi, bizler de cami ve kamuya açık yerlere şehitlerimizin adlarını kaydedebiliriz.  

Bibliyografya

DOĞAN, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 1996, s.1020

Dünya Savaşları Ansiklopedisi, Görsel Yay., C.II, İstanbul 1988.

Harp Mecmuası, S.17,  İstanbul, 1332, s. 267 

Mehmet Hasib, “Hüseyin Çavuşun Anasından”, Harp Mecmuası, Y.3, S.16, s.250

Milli Savunma Bakanlığı, Şehitlerimiz, C.III, Ankara1998,  s.418-456

Milli Savunma Bakanlığı, Cepheden Mektuplar,  Ankara 1999.

SOFUOĞLU, Cemal, İslam Dini Esasları, İzmir 1997, s.250-252

Ruşen Eşref, “Mustafa Kemal Paşa İle Mülakat, Birinci Safha”, Çanakkale 18 Mart Yeni Mecmua Nüsha-i Fevkal’ade, İstanbul 1334.

Yurt Ansiklopedisi, C.V, İstanbul 1982, s. 3116.

--------------------------------------------------------------------------------
 
* Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Eğitim Fak. Y. Doç. Dr.

[1] Milli Savunma Bakanlığı, Şehitlerimiz, Ankara1998,  C.III, s.418-456

[2] Milli Savunma Bakanlığı, Cepheden Mektuplar,  Ankara 1999, s.147’de kaydedilen bilgiye göre I. Dünya Savaşı’nda  esir düşen 133. 839 Türk askerinin büyük bir çoğunluğunun akıbeti hakkında –maalesef-  elde kayda değer pek az bilgi mevcuttur.

[3] D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 1996, s.1020

[4] Cemal Sofuoğlu, İslam Dini Esasları, İzmir 1997, s.250-252

[5] Bu nedenle İtilaf Devletlerinin, paylaşmaya kararlı oldukları bir ülkeyi müttefik olarak aralarına almaları beklenemezdi. Ama o tarihte Osmanlı devlet adamlarının bir kısmı bu gerçeği göremiyor; İngiltere ya da Fransa ile ittifak yapılması fikrini savunuyorlardı

[6] Özellikle Enver Paşa, savaşı Almanların kazanacağına inanmıştı.  
[7] Dünya Savaşları Ansiklopedisi, Görsel Yay., C.II, İstanbul 1988, s.567
[8] Harp Mecmuası, S.17,  İstanbul, 1332, s. 267 
[9] Ruşen Eşref, “Mustafa Kemal Paşa İle Mülakat, Birinci Safha”, Çanakkale 18 Mart Yeni Mecmua Nüsha-i Fevkal’ade, İstanbul 1334. s.176

[10] Mehmet Hasib, “Hüseyin Çavuşun Anasından”, Harp Mecmuası, Y.3, S.16, s.250

[11] Yurt Ansiklopedisi, C.V, İstanbul 1982, s. 3116.

http://www.mehmetkugu.com/cilemhaber/sehitler.html
http://www.canakkalegiresunlular.com

1. bölüm : http://www.giresunpostasi.net/haber.php?haber_id=1529
Bu haber 2,529 defa okundu.

yorumlayorum ekle


Yorumlar (1)
  • Şerif Güvenç / 19 Ocak 2015 01:56

    Gedik Veli Oğulları

    Nüfusta yapmış olduğum araştırmalara göre bizim sülalemizin lakabı, Gedik Veli Oğulları imiş. Şehitlikte bahsinin geçtiğini gördüm ve nasipse atalarımızın şehitliklerini ziyaret etmek istiyorum. Detaylı bilgi için irtibata geçebileceğim biri var mıdır?